Är du profeseionell ryttare eller kusk  eller om du transporterar hästar mot betalning så måste du ha koll på de nya reglerna.

Om du har ett C1- eller C-körkort utfärdat före 10 september 2009 har du tidigare haft yrkesförarkompetens genom så kallad ”hävd”. Det innebär att ditt körkort har varit ditt yrkeskompetensbevis (YKB). Men från den 10 september i år måste den som har yrkesförarkompetens genom hävd genomgå en fortbildning för godstransporter på minst 35 timmar, i god tid innan 10 september i år, om man är i behov av yrkeskompetensbevis (YKB) från och med detta datum.

För dig som har ett C1- eller C-körkort utfärdat från och med 10 september 2009 gäller att du måste genomgå en grundutbildning på minst 140 timmar. Därefter krävs en fortbildning vart femte år.

OBS! Du som är hobbyryttare och kör för privat brukbehöver inte yrkesförarkompetensbevis.

Källa: SvRF