Nyheten presenteras efter att ett examensarbete på travsportens riksanläggning Wången har blivit gjord.

– Utvecklingsprojektet har varit intressant att delta eftersom vi vet att vatten är ett av hästens viktigaste fodermedel. Man ska ha klart för sig att projektet drevs i ganska liten skala, men resultaten är så pass tydliga att det borde vara intressant att göra fördjupade studier för att kunna bekräfta resultaten, säger Ulf Hedenström veterinär på Wången och handledare vid studien i ett pressmeddelande.

Studien genomfördes som ett examensarbete inom ramen för den tredje årskursen på hippologprogrammet. Mätningarna pågick under tolv veckor, från oktober 2015 till januari 2016, och var uppdelat på tre perioder om vardera fyra veckor. De tretton hästar som ingick i studien fick tillgång till vatten utan vattenrening under period ett och tre, medan vattenrening tillsattes under period två. Vattenreningen tillsattes via vattenledningarna i form av en stabiliserande väteperoxid, Hippofix, som motverkar att det bildas bakteriell biofilm i ledningar och vattenkar.

– Vår hypotes var att hästarna skulle dricka mer när de fick chans att dricka det renade vattnet och det visade sig stämma. Vattenintaget ökade med 35% motsvarande 6,9 liter mer om dagen, säger Emma Folkesson, hippolog och den som genomförde studien.

De hästar som deltog i studien fick omväxlande motions- och intervallträning två-tre gånger per vecka. De boxar som hästarna stod uppstallade i var utrustade med mätare för att kunna mäta mängden vatten som varje häst drack. Wångens vattenanläggning är utrustad med UV-ljus, men genom automatisk doseringspump tillsattes också vattenrening till varje box under period två av studien och doseringen var då 80-100 ml per 1000 liter vatten.

– Hästar i full träning kan dricka upp mot 40-50 liter per dygn och vi vet att vattenintaget påverkar hälsan. Vi har tidigare haft fall av kolik och magstörningar här på Wången till följd av att hästarna druckit för dåligt. I förlängningen vore det så klart intressant att också studera om ett ökat vattenintag påverkar hästarnas prestation, säger Ulf Hedenström.